speaker-photo

Dateio

Datový software

Dateio bylo založeno v roce 2013 Ondřejem Knotem a Ivanem Dovicou, kteří věří, že data jsou svatým grálem a budoucnost patří digitalizaci. 

TapiX API překládá platební identifikátory do strukturovaných a široce uplatnitelných dat. API slouží k rozšíření platebních údajů o další informace jako jsou firemní jméno a logo, GPS, kategorizaci, Google Place ID, url a další. Služba také identifikuje ekologické transakce a subscriptions.   

Obohacování transakčních dat může sloužit ke zlepšení datové analýzy pro riskové modely a scoring klientů nebo detekci podvodů. Zároveň zkvalitňuje user-experience skrz personalizovanou komunikaci s klientem ohledem na jejich charakteristiky, lepší segmentaci a CRM.