speaker-photo

Flat Zone

Developerské projekty

Flat Zone Studio umožňuje analytikům a manažerům porozumět trhu nemovitostí, hodnotit investiční příležitosti a maximalizovat zisky. Flat Zone pomáhá vytvořit analytické reporty, hodnotit akviziční příležitosti a zpracovat ceníky developerských projektů. Mezi jejich API patří například:

Volání searchByAddress , searchByDistance , searchByBbox a searchByPolygons slouží pro vyhledávání nemovitostí v developerských projektech dle různých kritérií. Výstupem jsou i detaily nalezených jednotek a také data agregovaná po developerských projektech, v kterých se jednotky nachází.

Volání addressGeometry vrací geometrii strukturované adresy.

Centrální přístupový bod ke službám Flat Zone je GraphQL API Pro přihlášení je nutná registrace a následná autentizace v prostředí GraphQL.